Shekulo Tov

Model multinegoci de dimensió XXL: 5 empreses amb 40 línies de negoci que ocupen a 1.700 persones amb discapacitat. Desenvolupa programes d'ocupació que integren un entorn de treball normatiu amb processos de rehabilitació per a persones amb discapacitat mental.

Israel
Indicadors d'èxit
  • 5 empreses amb 40 línies de negoci.
  • Ocupa i ofereix serveis de rehabilitació a 1.700 persones amb malalties mentals.
  • 80 punts de venda en 8 regions d'Israel.
  • En el 2012, el 25% de les persones rehabilitades es van integrar al mercat laboral no protegit.

Emprenedor

Irad Eichler
Empresari Social de l'Any 2009 a Israel pel Fòrum Econòmic Mundial i per Schwab Foundation.

Innovació presentada als principals centres especials de treball de Barcelona per aprendre el seu model de gestió. La innovació de Skekulo Tov es centra en el seu model de gestió, que els permet tenir una dimensió tan gran (generant 2.300 llocs de treball per persones amb discapacitats intel·lectuals), amb un model rehabilitador tan potent (col·loca a un 23% del seu personal al mercat laboral ordinari), i econòmicament sostenible. No es va buscar replicar l'empresa israelí, sino aprendre del seu model de gestió.