La Mesa: intel·ligència col·lectiva per un canvi de paradigma en l'alimentació

Download fairplay apk for casino and betting Vavada Casino известно среди гемблеров СНГ с 2017 года. Благодаря качественному обслуживанию и клиентоориентированности на официальном Вавада казино https://faintnoise.com/ стали регистрироваться жители Европы, Северной и Латинской Америки.
5.07.2021
Social lab per cocrear solucions innovadores i escalables que millorin l'accés universal a alimentació sostenible, en particular de persones en situació de vulnerabilitat.

Les greus conseqüències que produeixen en la salut humana tant la pròpia manca d'aliments com la seva falta de qualitat nutricional o la presència de residus tòxics, sumades a la necessitat de protegir la salut de la planeta, ens situa davant el repte global d'accelerar la transició cap a sistemes alimentaris de base agroecològica, diversificats, resilients i justos. En aquest marc, és urgent donar accés a tota la població a aliments de qualitat, en particular als col·lectius més vulnerables.

Per la Fundación Daniel y Nina Carasso, un referent en la pràctica filantròpica en matèria d'alimentació sostenible, hi ha un gran potencial d'innovació i desplegament de solucions en una millor interrelació d'agents que actuen en zones encara inconnexes de el sistema agroalimentari. D'aquí la seva iniciativa de reunir actors clau per treballar de manera conjunta en el desenvolupament de solucions innovadores i amb un enfocament sistèmic. Aquest espai de trobada és el que anomenem La Mesa: social lab per l'accés universal a una alimentació sostenible.

Al web de la iniciativa hi pots consultar documents amb més detalls del procés, resultats i aprenentatges: lamesa-lab.org. A continuació en resumim les principals idees. 

La Mesa social lab

Aquest espai de trobada agrupa 20 organitzacions, a més de la Fundación Daniel y Nina Carasso com a promotora i UpSocial com a entitat col·laboradora en el disseny i implantació de la iniciativa. Entre març del 2019 i juny del 2021 s'han mobilitzat 97 persones de tot Espanya amb l'objectiu de millorar la connexió entre agents del sistema alimentari.

L'exercici va començar per centrar l'atenció en un grup poblacional concret per poder aprofundir en les causes i interrelacions de la seva situació, i entendre les seves estratègies en relació amb l'alimentació per plantejar solucions més eficaces, eficients i justes a les seves necessitats. Per això, vam començar per posar el focus en les dones: pel seu rol en l'entorn familiar i, sobretot, pel seu poder d'acció.

Després d'una investigació mundial d'innovacions en la qual es van identificar 100 innovacions que ja estan donant resposta al repte, els participants van prioritzar aquelles amb més potencial per ser adaptades i implantades a Espanya. Un primer resultat del procés va ser l'experimentació al voltant de models que posen el focus en la relació entre Alimentació i Salut, i entre Alimentació i Educació.

Resultats i aprenentages

Després dels dos primers anys de projecte, es pot considerar que hi ha hagut avenços importants en els dos grans objectius inicials del procés: la construcció d'una agenda comuna i el codisseny d'innovacions.

Agenda comuna. El focus en un repte concret va permetre convocar les persones i organitzacions participants aplicant un enfocament multidisciplinari i complementari, i acordar amb elles un pla de treball per entendre el problema, plantejar vies de solució amb perspectives innovadores i sistèmiques, buscar inspiració en solucions existents i treballar conjuntament en l'adaptació d'aquelles que poguessin aportar més valor a Espanya.

Innovacions codissenyades. Aquesta fase del procés acaba amb dos projectes codissenyats amb un enfocament sistèmic: FoodLinks i Projecte Hipòcrates. Tots dos són fruit del treball col·lectiu i mobilitzen diferents perfils d'actors al voltant de l'alimentació sostenible. Els participants seguiran treballant en generar oportunitats de desenvolupament i finançament perquè aquests projectes siguin implantats.

Aprenentatges. Plantejar la transformació de sistemes complexos com el de l'alimentació implica activar la intel·ligència col·lectiva amb un enfocament multidisciplinari. Les claus dels aprenentatges rauen en reconèixer la importància de la confiança com a requisit per col·laborar; en entendre com generar una agenda comuna i un lideratge compartit, i mantenir viu el procés; i en combinar llums llargues i curtes en el camí del canvi social.

Participants 

Des d'aquí agraïm la implicació de totes les persones mobilizades al llarg d'aquest procés, en particular a les 34 dones de L’Hospitalet de Llobregat a Barcelona (barris de Collblanc i La Torrassa) i de Madrid (barris de Carabanchel, Vallecas, Villaverde i Usera) que van aportar el seu coneixement expert, així com a la resta de persones i organitzacions participants: Associació Educativa Itaca, Ajuntament de València, Bea Fadón, Cerai, Creu Roja, EIT Food, Fundación Alimerka, Fundación Ana Bella, Fundación Cajamar, Fundación Tomillo, Garúa, Gasol Foundation, Health Leads, Heart Healthy Hoods, ICAF Spain, MARES Madrid, OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), Sustainable startup & co, i Triodos Bank.