Presentada al Congrés dels Diputats la proposició de llei de suport als emprenedors socials

15.10.2013

El Grup Parlamentari de CiU va presentar el dia 10 d'octubre la proposició de llei de suport a les activitats dels emprenedors socials, que recull la proposta lançada per UpSocial durant les eleccions generals del 2011 i desenvolupada amb el suport d'entitats, empreses i organitzacions.

El centre de la proposta és la de creació de la Societat de Responsabilitat Limitada d'Interès General (SLIG), que oferiria a emprenedors socials la possibilitat de crear una SL amb una missió social.

Això no comportaria la creació d'una nova forma jurídica, ja que les SLIG seguirien regint-se per la Llei de Societats de Capital, simplement facilitaria el coneixement per part de tercers del compromís estatutari de les SLIG:

  • Dur a terme un objecte social determinat.
  • Generar un impacte d'interès general en la societat i en el medi ambient, sota uns principis diferenciats d'una Societat Limitada (SL) tradicional.

Per als emprenedors socials, significaria disposar d'una figura jurídica òptima per dur a terme la nostra missió social i/o mediambiental: ens donaria accés al mercat de capitals per finançar-nos, ens facilitaria la visibilitat al mercat i la seva comprensió i ens oferiria un marc fiscal favorable d'acord amb la nostra missió.

Aquests beneficis fiscals donarien lloc, segons la proposició de llei i en línia amb la nostra proposta, a una limitació en el repartiment de dividends: la SLIG només pot repartir el 30% del dividend generat, mentre que el 70% restant ha de ser reinvertit en la seva missió social.

Aquesta figura o similars ja existeixen en altres països, com Estats Units, Regne Unit i Itàlia, que estan aconseguint desenvolupar models de negoci que resolen problemes socials.

L'economia social seria, en definitiva, la gran beneficiària d'aquesta llei que pot millorar l'ecosistema de suport a l'emprenedoria social a Espanya.