20 innovacions socials exitoses replicables a Catalunya

11/15/2012

El Programa @EmprenSocial, impulsat per la Generalitat de Catalunya amb finançament del Fons Social Europeu, acaba de publicar un informe relitzat per UpSocial presentant 20 innovacions exitoses que estan aconseguint respondre eficaç i eficientment a problemes socials crítics.

La recerca s'ha centrat a identificar i seleccionar innovacions provades, de gran impacte social, i amb el potencial de ser adaptades per a la seva rèplica a Catalunya. L'objectiu és impulsar a emprenedors i emprenedores tant a replicar-les com a inspirar-se en elles.

El resultat de la recerca ha estat la identificació de les següents 20 innovacions socials:

1. Discovering Hands: nova professió per a dones cegues.

2. Specialisterne: feina competitiva per a persones amb autisme.

3. Jump Math: èxit intel·lectual per a tots els nens i nenes a través de les matemàtiques.

4. MyBnk: alfabetització financera i educació emprenedora.

5. Apps for Good: foment de l’emprenedoria tecnològica i social entre els joves.

6. Roots of Empathy: alfabetització emocional augmentant l’empatia entre joves.

7. Science Lab: educació científica i tecnològica per a nens i nenes.

8. Encore Careers: una nova etapa laboral i social per a la gent gran.

9. Andes Épiceries Solidaires: alimentació equilibrada i digna per a persones de baixos ingressos.

10. Southwark Offenders Support (SOS): reinserció eficaç de persones a la presó.

11. Signes des Senses: desenvolupament i integració eficaç de les persones sordes.

12. Bons d’Impacte Social: potenciant la inversió privada en impacte social.

13. Cigales: clubs d'estalvi i inversió per fomentar la microempresa local.

14. Cooperatives d’Activitat i Ocupació: facilitar l’autoocupació i accelerar l’activitat econòmica.

15. Les Jardins de Cocagne: inserció laboral, consum de proximitat i bon veïnatge.

16. The Working World: esquemes de microcrèdit per a cooperatives.

17. Escoles agrícoles autosuficients: escoles professionals autofinançades.

18. Tyze: xarxes socials de suport eficients.

19. Wheelmap: construint mapes per a la mobilitat de tots.

20. Patients Know Best: historials mèdics en mans dels pacients per a una atenció més eficient i coordinada.