Escala

Podcast en anglès

Episodi especial en col·laboració amb SIX Wayfinder. Junts debatem per què és important escalar la innovació social, un enfocament sobre el qual hauríem de posar més atenció.

Participen

— Alexander Kesselring, Ashoka Austria
— Geraldine Cahill, directora, UpSocial Canadà
— Miquel de Paladella, CEO, UpSocial
— Nicolas Boillereau, Scale Changer
— Conductora: Louise Pulford, CEO, SIX

29 de desembre de 2020