Com transformar un sistema canviant el seu propòsit

Download fairplay apk for casino and betting Vavada Casino известно среди гемблеров СНГ с 2017 года. Благодаря качественному обслуживанию и клиентоориентированности на официальном Вавада казино https://faintnoise.com/ стали регистрироваться жители Европы, Северной и Латинской Америки.
1.08.2023

l complex tapís de les societats humanes, els sistemes juguen un paper fonamental en la configuració de les nostres vides. Des de l'educació i la salut fins a l'ocupació i el benestar social, els sistemes són els marcs subjacents des dels quals es regeixen les nostres interaccions i el progrés. Però, i si et diguéssim que la clau per desbloquejar el seu veritable potencial no rau a revisar cada element sinó a redefinir-ne el propòsit? Com va dir una vegada sàviament Donella H. Meadows: "Un canvi en el propòsit canvia profundament un sistema, fins i tot si tots els elements i les interconnexions continuen sent els mateixos". Tanmateix, posar aquest concepte en pràctica no és una tasca fàcil, ja que requereix desafiar l'status quo i reimaginar els objectius fonamentals dels sistemes establerts.

La iniciativa SIBs.Co: el canvi de narrativa

Un exemple concret del potencial de canviar el propòsit d'un sistema rau en la iniciativa de bons d'impacte social a Colòmbia, coneguda com a SIBs.Co i liderada per SECO, BID Lab i Fundación Corona. Aquest innovador programa es va centrar en la col·locació i la retenció de llocs de treball per a les poblacions vulnerables. Abans de la creació de SIBs.Co, el sistema d'ocupació al país estava impulsat per dues ambicions principals: augmentar la cobertura de serveis (principalment serveis de formació) i millorar l'ocupabilitat (fer que les persones siguin més ocupables). Tot i que aquests objectius tenen efectes positius, no arriben a abordar el problema central que enfronten les poblacions vulnerables: la necessitat d'obtenir i conservar un treball estable.

En el transcurs de set anys, SIBs.Co va aconseguir canviar la narrativa i els objectius del sistema d'ocupació a Colòmbia. El nou objectiu es va centrar a permetre que les poblacions vulnerables no només assegurin l'ocupació sinó que també ho conservin. Aquest canvi subtil en el propòsit està tenint un efecte profund en la manera com opera el sistema. Ara el sistema es pregunta on va perdent persones durant el camí cap a la retenció de la feina. Les institucions públiques, les ONG, els finançadors i les organitzacions internacionals han començat a avaluar-ne les accions i l'impacte en funció d'aquest objectiu més ambiciós. Tot i que les relacions de poder es van mantenir pràcticament iguals i els fluxos de recursos no van canviar significativament, el sistema ara es mesura a si mateix amb resultats més substancials i rellevants.

Lliçons apreses i el camí a seguir

La lliçó més valuosa apresa de la iniciativa SIBs.Co és que es pot canviar el propòsit d'un sistema buscant resultats més substancials i rellevants. En l'àmbit de l'ocupació, el canvi d'enfocament de la mera ocupabilitat a la retenció va il·lustrar l'impacte positiu que aquest canvi pot tenir a la vida de les poblacions vulnerables. Aquest efecte transformador no es limita únicament a la feina. A l'educació, estem presenciant canvis notables quan el propòsit és crear millors oportunitats de vida i fomentar les habilitats de resolució de problemes entre els estudiants. De manera similar, el sector de la salut ha vist millores notables quan el propòsit canvia cap a la prevenció i la mitigació, i cap a una integració dels serveis de salut dins de la comunitat, en lloc de centrar-se únicament en les emergències i el desenvolupament tecnològic. El propòsit crea un marc per pensar sobre com hauria de funcionar un sistema per assolir els resultats que cerca.

El repte

Mentre celebrem els èxits d'iniciatives com ara SIBs.Co i som testimonis del potencial transformador de canviar els propòsits del sistema, hem de reflexionar sobre una pregunta crucial: Quins millors objectius hi ha per millorar els sistemes clau? En reavaluar els objectius d'educació, salut, protecció ambiental, eradicació de la pobresa i més, podem desbloquejar noves capacitats i noves vies per abordar alguns dels nostres problemes socials perversos. I quines altres maneres hi ha per canviar el propòsit d'un sistema