Estàndards d'anàlisis d'innovacions socials

06/21/2019

En els darrers nou anys, hem analitzat i documentat més de 2.000 innovacions a tot el món, amb el propòsit d'explorar la seva adaptació i adopció en altres contextos locals i nacionals.

Aquest recorregut ens ha portat a crear estàndards al voltant de cinc dimensions clau de les innovacions socials: 

  • El tipus d'innovació. UpSocial defineix la innovació com una resposta més eficaç, més eficient, més sostenible i més justa a un problema social. Es tracta d'un concepte ampli, encara que simple, que abasta molts tipus d'accions. Per això utilitzem la classificació creada per Charles Leadbeater i Annika Wong com una forma de definir la diversitat en la naturalesa i l'àmbit de les innovacions: des d'aquelles que milloren o complementen les respostes existents fins les quals reinventen o transformen el sistema.
  • La solidesa de l'evidència. Moltes innovacions afirmen haver generat resultats socials, però la fortalesa de la seva evidència varia de forma significativa. Així, utilitzem un estàndard per a entendre l'atribució i correlació dels resultats de canvi amb la innovació. Avalua el tipus d'estudis i fonts utilitzats per a dilucidar si la innovació funciona o no.
  • L'experiència d'adaptació. Aquest estàndard analitza el grau d'experiència a l'hora de portar la innovació a contextos diferents. Ja sigui un nou producte o servei, una manera de treballar, un model de negoci, la capacitat d'activar recursos latents o d'aprofitar nous recursos…UpSocial valora l'experiència a l'hora d'adaptar l'essència de la innovació i l'èxit que hagi tingut a l'hora de generar resultats similars.
  • La sistematització del model de transferència. Aquesta dimensió analitza com la innovació ha estructurat el seu coneixement i informació, el ben documentada que està per assegurar la seva adopció i adaptació amb fidelitat.
  • La consolidació del model de generació d'ingressos. La forma en què la innovació crea, aporta i captura valor és un component essencial de l'anàlisi d'UpSocial. Per això, aquest estàndard analitza el model de generació d'ingressos de cada innovació i la seva adaptabilitat fora del context original.

La informació estandarditzada ens permet entendre les innovacions de forma eficaç i comparar-les, ajudant els nostres clients i els seus socis a decidir quins podrien tenir un major potencial en termes d'impacte i escala. 

Hem utilitzat referències i models presos de diverses recerques i estàndards desenvolupats per altres organitzacions, per la qual cosa no es tracta d'un document nou. A més hem comptat amb l'inestimable feedback de diversos experts als qui des d'aquí agraïm especialment.

El fet de documentar-lo i compartir-lo obertament és una invitació a tots els lectors i usuaris a enviar-nos els seus comentaris per ajudar a enriquir aquesta eina. Esperem que sigui útil per orientar l'acció i contribuir a millorar l'escalabilitat d'innovacions socials potents.