"La innovació no sabem si és tal fins que no hi hagi adopció", Josep Miró

1.02.2013

Presentació de Josep Maria Miró, de l'Ajuntament de Barcelona, a la presentació de l'informe d'UpSocial pel Programa d'Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya sobre 20 innovacions d' èxit que podrien ser replicades a Catalunya:

Destaquem algunes idees:

  • "En el món hi ha problemes, i en la universitat hi han apartaments".
  • "La innovació emergeix amb més força quan les pràctiques es troben en el mig".
  • "L'emprenedor social és aquell que sap nedar en moltes aigües, que domina l'àmbit econòmic, que l'importa l'impacte social, que sap parlar amb l'Administració".
  • "La innovació no sabem si és tal cosa, fins que no hi hagi adopció per part del ciutadà, per part del mercat".
  • "Les claus per innovador en l'administració pública: (a) lideratge polític; (b) que et deixin tranquil i que puguis fallar; i (c) diàleg entre dins i fora".
  • "La compra pública responsable és una eina potentíssima per provocar canvis socials. Estem proposant extendre les clàusules socials de compra a tot l'Ajuntament".
  • "Gràcies a la mesura del SROI (Social Return on Investment), hem pogut entendre que alguna despesa pública no és despesa sino inversió, que per cada Euro invertit en un servei donat, en tornàvem tres a la societat".