Publicació "Top 100 Innovaciones Educativas 2016"

11/24/2016

La riquesa d'aquest informe resideix que totes les innovacions ofereixen una fórmula de resposta eficaç al repte d'educar per a la societat digital. 

En cadascuna de les 100 iniciatives es proporciona informació bàsica perquè els actors educatius puguin conèixer el model, el focus estratègic de millora que aborda, i el tipus de recurs o servei educatiu que ofereix. D'aquesta manera, aquesta publicació obre les possibilitats de replicar, adaptar o treballar de forma col·laborativa amb cadascuna de les entitats i professionals que les promouen.

L'informe presenta una gran diversitat de propostes per adaptar-se als diferents interessos i possibilitats per emprendre innovacions educatives, per la qual cosa destaquem quatre pistes pràctiques recognoscibles en la major part de les innovacions:

  • Cal atrevir-se a actuar des de l'univers cultural de l'alumnat.
  • Eliminem barreres espacials, temporals i metodològiques perquè l'aprenentatge flueixi.
  • És necessari generar i consolidar sistemàticament aliances per enfortir l'acció educativa.
  • És recomanable aprofitar l'experiència d'assaig-error d'altres innovadors.

Top 100 Educación 2016 “Educar para la sociedad digital” és un projecte de Fundación Telefónica que compta amb la col·laboració d'UpSocial i la participació d'Ashoka i de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE i Esade Alumni.