Com dotem als joves amb les habilitats, la informació i les oportunitats necessàries per tenir èxit al món laboral?

Conceptes clau

La desocupació juvenil és un tema complex, que presenta situacions molt diverses. Hi ha joves entre 16 i 21 anys que no han aconseguit acabar els estudis obligatoris i es troben en risc d'exclusió social: ni ells ni el mercat poden imaginar-se com accedir o crear llocs de treball que generin valor. Uns altres, entre 18 i 25 anys, després de completar els estudis obligatoris, fins i tot universitaris, no aconsegueixen trobar ocupació en el camp de la seva formació. I, finalment, hi ha joves que no aconsegueixen consolidar la transició des de llocs esporàdics, pràctiques o subocupació, cap a treballs a temps complet.

Per això vam acordar amb l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona, identificar innovacions que preparin als joves i redueixin el fracàs escolar, promoguin la formació en emprenedoria i ajudin a finançar els emprendiments locals.

Localització
Barcelona
Repte completat:
abril 2013

De les 97 innovacions identificades, aquestes són les 8 finalistes:

Jurat

Ana Álvarez, Sara Berbel, Montserrat Blanes Campillo, Albert Colomer, Ricard Coma, Sara Diaz Roig, Carles Escolano, Raimon Gassiot, Gloria Ferrer, Jordi Marí de la Torre, Josep María Miró, Oriol Romances, Maravillas Rojo, Nacho Sequeira i Jordi Tolrà.