CoAbode

País: 
Estats Units
Promotors: 
Carmel Sullivan-Boss

Plataforma web que permet a les mares sense parella buscar altres amb qui compartir habitatge i recursos per millorar les seves condicions de vida.

Indicadors d'èxit
  • Més de 1.000 famílies monoparentals en col•laboració.
  • Ajuda proporcionada a més de 25.000 mares solteres.
Progrés de la implantació

L'organització treballa en el desenvolupament d'una plataforma multidioma que permetrà un abast global de la innovació. La versió en espanyol s'està desenvolupant i la seva posada en marxa al 2014.

A més a més, es troba en estudi una aliança amb la Federació Catalana de Famílies Monoparentals.