CoAbode

Plataforma web que permet a les mares sense parella buscar altres amb qui compartir habitatge i recursos per millorar les seves condicions de vida.

Estats Units
Indicadors d'èxit
  • Més de 1.000 famílies monoparentals en col•laboració.
  • Ajuda proporcionada a més de 25.000 mares solteres.

Emprenedor

Carmel Sullivan-Boss

Enllaços relacionats

L'organització treballa en el desenvolupament d'una plataforma multidioma que permetrà un abast global de la innovació. La versió en espanyol s'està desenvolupant i la seva posada en marxa al 2014.

A més a més, es troba en estudi una aliança amb la Federació Catalana de Famílies Monoparentals.