Iniciatives que milloren les oportunitats de les famílies monoparentals amb fills

Download fairplay apk for casino and betting Vavada Casino известно среди гемблеров СНГ с 2017 года. Благодаря качественному обслуживанию и клиентоориентированности на официальном Вавада казино https://faintnoise.com/ стали регистрироваться жители Европы, Северной и Латинской Америки.
29.04.2013
SIC ha dut a terme una investigació a escala mundial d’innovacions que contribueixen a reduir el risc d’exclusió social de les unitats familiars integrades per mares o pares sols amb fills a càrrec, la gran majoria liderades per dones.
 
Les vies d’accés a la monoparentalitat són variades i les realitats familiars que s’hi amaguen són multidimensionals i molt àmplies, però sovint, afronten reptes comuns i necessitats peremptòries que els unifiquen. Per això, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de l’Ajuntament de Barcelona i UpSocial vam acordar alguns conceptes claus a tenir en consideració a l’hora de iniciar la investigació.
 
De les 93 innovacions identificades es van preseleccionar 18, d’entre les quals un jurat especialitzat va escollir les 6 finalistes: 
 
Andes, França
Es tracta d’un banc d’aliments 2.0. Utilitza els excedents de la venda a l'engròs de fruita i verdura i, a través de gestió logística avançada, dóna ocupació a persones en atur de llarga durada i ofereix accés a una dieta equilibrada. Les botigues de queviures, més de 230 a França amb més de 130.00 clients diaris, financen el 60% de la iniciativa, més donacions privades. El model s’ha replicat a Bèlgica (45), Grècia (32+35), Luxemburg (5), Àustria i Suïssa.
 
CoAbode, Estats Units
Es basa en la premissa que dues famílies monomarentals amb fills poden aconseguir més juntes que soles. El servei que ofereix és l'oportunitat de compartir casa, agrupant recursos i fins i tot finances amb una altra mare. Funciona a través d’una plataforma online a través de la qual les mares també creen grups de suport amb el cercle d’amics per ajudar-se quan sorgeixen necessitats. Es finança amb una quota única dels membres de 25€ i filantropia.
 
Gepetto, França
Servei de guarderia a domicili per mares i pares de famílies monoparentals, promogut per Optimômes i disponible a 6 ciutats franceses. El servei es factura sobre la base de l’ingrés de la persona i la diferència es cobreix a través de l’empresa o de l’administració local que compren packs d’hores. 
 
Comunitat online de pares i mares de famílies monoparentals per oferir serveis de mentoring, informació i formació específicament per a aquestes famílies. El portal es finança a través de les quotes dels membres (40%) i la resta amb serveis de mentors, venda de productes financers, activitats en persona.
 
Môm’Artre, França
Parteix de la necessitat de tenir cura dels nens i nenes després de l’escola i, al mateix temps, fer servir recursos infrautilitzats: espais, artistes a l’atur, persones grans en perfecteestat de salut. Així, els voluntaris busquen els nens a l’escola i els porten a un centre, on berenen, fans els deures i després activitats guiades per artistes. Al centre també es ofereixen activitats de cap de setmana, com ara exposicions i tallers per adults i infants. Els usuaris financen un 30% del servei, amb preus variables segons l’ingrés familiar (de 0,10€ a 8€/hora), i la resta amb subvencions publiques i donacions privades. Tenen més de 20 centres al voltant de París.
 
Col·laboració públic-privada de serveis a famílies monoparentals per assegurar l’accés a habitatge estable i una serveis de suport, gestió i informació. És un exemple del  sistema de Bons d’Impacte Social, amb un 75% de finançament pública i un 25% privat.