Laia Oto

Investigadora i responsable de projectes, UpSocial

Economista amb una trajectòria professional enfocada en finances, dsenevolupament i organització d’esdeveniments. Ha treballat al sector bancari, auditoria, en programes de l’ONU i en ONG. Va crear la seva primera empresa al Regne Unit.