Han confiat en nosaltres

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la resolució de reptes socials emmarcats en diverses àrees i institucions públiques: la Gerència Municipal, l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’Institut Municipal de Discapacitat i l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Llegir més

BID Lab

El laboratori d'innovació del Grupo BID mobilitza finançament, coneixement i connexions per catalitzar la innovació per la inclusió a Amèrica Llatina i el Carib. D'aquesta manera, la innovació és una eina de transformació per a la regió, brindant oportunitats sense precedents a les poblacions vulnerables a causa de factors econòmics, socials o mediambientals. 

Llegir més

DinàmiG

DinàmiG es l'Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa impulsada per l’Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal. Un dels cinc eixos del seu pla estratègic és la innovació social, amb l'objectiu de posar en valor les experiències innovadores en l’àmbit social, i potenciar l’emprenedoria i la innovació per donar millors respostes als principals reptes del territori i dels ciutadans. 

Llegir més

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària DGACC

La DGACC forma part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Corresponen a aquesta direcció les campanyes i accions relacionades amb promoure el civisme, l'associacionisme i el voluntariat, el suport a entitats socials i el desenvolupament comunitari, la inserció social i de suport a col·lectius, la gestió i la planificació dels equipaments cívics i la programació de les activitats, entre d'altres.

Llegir més

Educo

ONG global de cooperació per al desenvolupament i acció humanitària que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, especialment el dret a rebre una educació de qualitat. Treballa amb nenes, nens i el seu entorn per promoure societats més justes i equitatives que garanteixin els seus drets i el seu benestar..

Llegir més

EUROCITIES

Xarxa de les principals ciutats europees que reuneix als governs locals de més de 140 de les ciutats més grans d'Europa i 40 ciutats associades que entre elles governen 130 milions de ciutadans en 35 països. EUROCITIES influeix i treballa amb les institucions de la Unió Europea per respondre als problemes que afecten a la vida quotidiana dels europeus. A través de sis fòrums temàtics, una àmplia gamma de grups de treball, projectes, activitats i esdeveniments, EUROCITIES ofereix als seus membres una plataforma per compartir coneixements i intercanviar idees.

Llegir més

Fomento San Sebastián

Empresa pública municipal de l'Ajuntament de Donostia / Sant Sebastià encarregada del desenvolupament econòmic sostenible de la ciutat. En el seu Pla Estratègic, la ciutat aposta per impulsar la innovació com a vector de transformació i promoure la participació de la ciutadania com a clau per al seu apoderament, actuant sobre la base de tres principis: innovació, sostenibilitat i treball en xarxa.

Llegir més

Fundación Biodiversidad

Fundación Bioversidad és una fundació pública del govern d'Espanya, adscrita al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Treballa per preservar el patrimoni natural i la biodiversitat, dirigint la seva conservació cap a la generació d'ocupació, riquesa i benestar al conjunt de la societat.

Llegir més

Fundación Telefónica

Som socis estratègics del Desafio Fundación Telefónica, un nou projecte educatiu centrat en la cerca a nivell mundial de propostes innovadores en l'ensenyament de disciplines científic- tecnològiques.

A través de la millora de la qualitat de l'educació, Fundación Telefónica contribueix a la innovació de l'educació, implantant models pedagògics de qualitat, promovent el treball col·laboratiu en xarxa, formant a professors i connectant a mestres i alumnes de diversos països per propiciar l'intercanvi de valor pedagògic i intercultural.

Llegir més

Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya a través del seu Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa el treball entorn a reptes socials relacionats amb les seves àrees de responsabilitat, en particular el medi ambient. El seu objectiu és garantir la sostenibilitat del creixement econòmic de la regió i la qualitat de vida dels ciutadans, donant suport a les empreses perquè guanyen en competitivitat respectant l’entorn natural.

Llegir més

Pàgines