Han confiat en nosaltres

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la resolució de reptes socials emmarcats en diverses àrees i institucions públiques: la Gerència Municipal, l’Ins

Alimentta

Think tank constituït per professionals de diferents disciplines relacionades amb l'alimentació que treballen de manera conjunta per generar coneix

Balsam Foundation

Balsam Foundation existeix per possibilitar i impulsar el benestar i el potencial de les comunitats canadenques.

BID Lab

El laboratori d'innovació del Grupo BID mobilitza finançament, coneixement i connexions per catalitzar la innovació per la inclusió a Amè

DinàmiG

DinàmiG es l'Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa impulsada per l’Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal.

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària DGACC

La DGACC forma part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

EduCaixa

Plataforma de la Fundació "la Caixa" que, entenent l'educació com a motor de transformació social, dona suport a equips directius, professorat i al

Educo

ONG global de cooperació per al desenvolupament i acció humanitària que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, especialment el

EUROCITIES

Xarxa de les principals ciutats europees que reuneix als governs locals de més de 140 de les ciutats més grans d'Europa i 40 ciutats associades que

Fomento San Sebastián

Empresa pública municipal de l'Ajuntament de Donostia / Sant Sebastià encarregada del desenvolupament econòmic sostenible de la ciutat.

Pàgines