Han confiat en nosaltres

Download fairplay apk for casino and betting

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la resolució de reptes socials emmarcats en diverses àrees i institucions públiques: la Gerència Municipal, l’Ins

Ajuntament de Rotterdam

L'Ajuntament de Rotterdam treballa per a abordar els desafiaments socials que enfronta la ciutat i difondre les bones pràctiques en tota Europa, in

Alimentta

Think tank constituït per professionals de diferents disciplines relacionades amb l'alimentació que treballen de manera conjunta per generar coneix

Balsam Foundation

Balsam Foundation existeix per possibilitar i impulsar el benestar i el potencial de les comunitats canadenques.

BID Lab

El laboratori d'innovació del Grupo BID mobilitza finançament, coneixement i connexions per catalitzar la innovació per la inclusió a Amè

DinàmiG

DinàmiG es l'Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa impulsada per l’Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal.

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària DGACC

La DGACC forma part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

EduCaixa

Plataforma de la Fundació "la Caixa" que, entenent l'educació com a motor de transformació social, dona suport a equips directius, professorat i al

Educo

ONG global de cooperació per al desenvolupament i acció humanitària que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, especialment el

EUROCITIES

Xarxa de les principals ciutats europees que reuneix als governs locals de més de 140 de les ciutats més grans d'Europa i 40 ciutats associades que

Pàgines