BID Lab

El laboratori d'innovació del Grupo BID mobilitza finançament, coneixement i connexions per catalitzar la innovació per la inclusió a Amèrica Llatina i el Carib. D'aquesta manera, la innovació és una eina de transformació per a la regió, brindant oportunitats sense precedents a les poblacions vulnerables a causa de factors econòmics, socials o mediambientals. 

Projectes associats