Desenvolupament estratègic

Socis

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El laboratori d'innovació del Grup BID està revisant la seva estratègia, forma de treball i narrativa per a fomentar millor la innovació per la inclusió a Amèrica Llatina i el Carib. D’altres objectius, cerca alinear encara més el seu treball amb el Grup BID i amb les necessitats de les persones a les quals serveix.

UpSocial dóna suport al BID Lab en el desenvolupament de la seva capacitat com a laboratori per la inclusió, observant particularment el seu model d'identificació d'iniciatives, de mesurament d'impacte, així com la seva estratègia general per a catalitzar i escalar innovacions a la regió.

Execució
2019