Alimentta

Think tank constituït per professionals de diferents disciplines relacionades amb l'alimentació que treballen de manera conjunta per generar coneixement expert que faciliti la transició cap a un sistema alimentari més resilient i just a Espanya.

 

Alimentta genera i difon coneixements que contribueixen al desenvolupament de models d'extracció, producció, distribució i consum basats en criteris de salut i socioambientals, així com al disseny de polítiques públiques que afavoreixin la transició. El grup té el compromís de promoure un canvi en la dieta alimentària actual cap a models més saludables com la dieta mediterrània.

Projectes associats