Educo

ONG global de cooperació per al desenvolupament i acció humanitària que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, especialment el dret a rebre una educació de qualitat. Treballa amb nenes, nens i el seu entorn per promoure societats més justes i equitatives que garanteixin els seus drets i el seu benestar..