Avaluació d'impacte de JUMP Math i Apps for Good en els laboratoris educatius en el curs 2014-2015

Download fairplay apk for casino and betting
20.09.2016

La primera edició del Desafío Educación, promogut per Fundación Telefónica, va identificar el Top 100 Innovaciones Educativas: les millors iniciatives de tot el món relacionades amb la millora de l'educació STEM.

D'entre elles, JUMP Math i Apps for Good van ser seleccionades pel seu major potencial per ser implantades a Espanya i van participar en els laboratoris educatius: una prova pilot d'ambdues iniciatives durant el curs 2014-2015.

La implementació dels laboratoris ha estat acompanyada per un procés d'avaluació externa amb l'objectiu de conèixer l'impacte de tots dos models tant a nivell de rendiment i resultats acadèmics, com d'actituds cap a àmbits STEM. També ha permès identificar aspectes clau a tenir en compte a l'hora d'implantar innovacions educatives a Espanya.

JUMP Math: un catalitzador per als estudiants desaventatjats en matemátiques

Els laboratoris per a la implantació d'aquest programa d'origen canadenc d'ensenyament de matemàtiques en l'àmbit escolar, es van dur a terme en 5º de primària en 70 centres escolars de quatre comunitats autònomes, amb la participació de 2.478 estudiants.

A pesar que van treballar una vegada iniciat el curs lectiu, les principals conclusions són les següents:

  • La majoria d'estudiants passa de suspendre a aprovar aquesta prova (de matemàtiques a inici i final del curs), però la millora es dóna especialment en els estudiants amb resultat inicial més baix.
  • Hi ha una correlació significativa entre més implementació de JUMP Math i millors resultats: aquells que han aplicat més JUMP Math milloren la seva puntuació en més de 2,1 punts. 
  • Hi ha una reducció de suspensos i un increment de notables i excel·lents solament en els casos en què s'aplica JUMP Math de forma intensiva
  • El 94% de professors perceben un impacte positiu en el rendiment dels seus estudiants.

Les causes apuntaven a una idea clau: JUMP Math ajuda a simplificar el contingut matemàtic i la seva presentació, fent-ho més accessible. Un fet especialment valorat per docents i estudiants que prèviament presentaven majors dificultats. Les millores més rellevants es donen als centres amb resultats previs més baixos i amb major nombre de suspensos.

Apps for Good: una porta oberta al món de les professions STEM basades en el disseny i la creativitat

Els laboratoris educatius basats en aquesta iniciativa que proposa als estudiants dissenyar una aplicació mòbil o web per resoldre un problema de la seva vida quotidiana, es van realitzar des de 6º de primària fins a Batxillerat i fins i tot Formació Professional.

Davant aquesta heterogeneïtat, el denominador comú ha estat l'important revulsiu que planteja una metodologia de treball en classe molt diferent a les tradicionals. Un 78% de l'alumnat esmenta haver adquirit algun coneixement relacionat amb el disseny de apps i un 72% haver millorat el seu gust per la tecnologia i/o la informàtica.

Aquesta experiència ha acostat als participants a un món desconegut per a ells fins al moment, oferint-los una visió professionalitzada del disseny tecnològic. A més ha promogut el desenvolupament d'algunes competències clau per a la ciutadania del s. XXI, com la identificació de problemes i la creativitat per proposar solucions o la capacitat per treballar per equips. Això últim esmentat per 1 de 4 estudiants encara que no se'ls hagués formulat la pregunta. 

Consideracions finals: 3 claus per a la implantació d'innovacions educatives a Espanya

  • Formació continuada del professorat implicat a través de comunitats de pràctica on intercanviar experiències i reflexions didàctiques entre docents.
  • Contextualització dels materials didàctics al context local.
  • Incorporació de les innovacions com un programa de centre, afavorint el treball coordinat entre docents.
  • Apropiació de la innovació per part dels docents implicats.

Els laboratoris educatius en el curs 2014-2015 són fruit d'una colaboració entre Fundación Telefónica, l'Obra Social “la Caixa” i els governs autonòmics de Castilla-La Mancha, Galícia, Madrid i Murcia, i han estat avaluats pel Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), centre de recerca en educació STEM de la Universitat Autònoma de Barcelona.