16 Paz, justicia e instituciones sólidas

Fundación Telefónica Volunteering Awards

In its 20th anniversary, Fundación Telefónica wishes to acknowledge and appreciate the value that volunteers bring to society through the Fundación Telefónica Volunteering Awards. The aim is to sensitise and promote voluntary action, as well as to serve as a catalyst for volunteering initiatives in Spain.

UpSocial participates in the project within the commission of experts that is supporting tasks related to analysis and pre-screening of applications.

Anglès

Premios Fundación Telefónica al Voluntariado

Al seu 20è aniversari, Fundación Telefónica vol reconèixer i agraïr el valor que el voluntariat aporta a la societat a través dels Premios Fundación Telefónica al Voluntariado. L'objectiu és sensibilitzar i incentivar l'acció voluntària, així com servir de catalitzadors de les iniciatives del voluntariat a Espanya.

UpSocial participa al projecte a la comissió d'experts que recolza la tasca d'anàlisi i preselecció de les candidatures.

Català

Premios Fundación Telefónica al Voluntariado

En su 20° aniversario, Fundación Telefónica quiere reconocer y agradecer el valor que el voluntariado aporta a la sociedad a través de los Premios Fundación Telefónica al Voluntariado. El objetivo es sensibilizar e incentivar la acción voluntaria, así como servir de catalizadores de las iniciativas del voluntariado en España. 

UpSocial participa en el proyecto en la comisión de expertos que apoya la labor de análisis y preselección de las candidaturas, así como en la elaboración del informe "Retrato del Voluntariado en España". 

Espanyol

Pàgines

Subscriure a RSS - 16 Paz, justicia e instituciones sólidas