Com promoure comportaments dels ciutadans, les institucions i les empreses per a la millora de la qualitat de l'aire?

Conceptes clau

La millora de la qualitat de l'aire és una línia fonamental en les polítiques ambientals pels efectes adversos que la contaminació atmosfèrica provoca sobre la salut humana i dels ecosistemes. Atès que els hàbits dels ciutadans, les empreses i les institucions són un factor determinant en la solució d'aquest repte, hem acordat amb la Fundación Biodiversidad treballar en la identificació i selecció de les millors innovacions amb evidència d'impacte en la millora de la qualitat de l'aire a través de la implicació ciutadana i amb els següents objectius:

  • Innovacions que promoguin canvis de comportaments en els ciutadans, les empreses i les institucions per reduir la contaminació a través del canvi d'hàbits.
  • Innovacions per reduir l'exposició de la població a la contaminació.
Localització
España
Repte completat:
desembre 2013

Innovacions finalistes

  112 innovacions identificades i analitzades

Jurat

Albert Soria, Alberto Orío Hernández, Ángeles Cristóbal, César Agustín Blanco, Luis Berruete, Luis Hernández Berasaluce, María Seguí, Teresa Hernando i Víctor Viñuales.