Fundación Biodiversidad

Fundación Bioversidad és una fundació pública del govern d'Espanya, adscrita al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Treballa per preservar el patrimoni natural i la biodiversitat, dirigint la seva conservació cap a la generació d'ocupació, riquesa i benestar al conjunt de la societat.

Reptes associats