Qui som

Promovem la innovació social i la seva escalabilidad com a resposta als problemes socials crítics.

Quin canvi necessitem?

Davant el fort augment de les demandes socials i la disminució de recursos per finançar-les, és imprescindible trobar noves maneres de respondre als reptes socials. Per això, necessitem solucions innovadores que puguin ser escalades per arribar als col·lectius vulnerables i les persones més excloses.

Què proposem?

Així com les tiretes són poc útils per frenar una hemorràgia, les respostes als reptes de la desocupació, el fracàs escolar o l'exclusió social han de ser escalables per poder afrontar amb èxit la solució al problema.

Des d’UpSocial busquem facilitar i accelerar la implantació de respostes innovadores, que millorin la vida de les persones de forma significativa i que puguin aconseguir un abast rellevant per a la dimensió dels problemes.

El nostre treball s'organitza entorn a cinc línies d'acció

 Innovation 

Desenvolupem una metodologia que facilita la implantació d'innovacions provades per respondre a la demanda de solucions reptes socials.

 Scaling 

Promovem l’adaptació, la implantació i l’escala d'innovacions provades implicant-nos en el projecte.

 Consulting

Inspirats per innovacions reeixides de tot el món, generem projectes realistes i escalables per aportar solucions a reptes socials.

 Policies

Incidim en les polítiques públiques per promoure un marc jurídic, econòmic i educatiu que faciliti l'emprenedoria social i promogui la innovació social.

 Learnings

Compartim informació i organitzem activitats per inspirar a actors clau en la innovació social.