Fundació "la Caixa"

Download fairplay apk for casino and betting

En coherència amb els valors fundacionals de “la Caixa”, la missió de la seva fundació és contribuir al progrés de les persones i la societat amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables. Ho fa mitjançant actuacions eficients, innovadores, avaluables i susceptibles de ser transferides a altres entitats. Tot això orientat per uns objectius de transformació social sostenible i generació d'oportunitats per a les persones.