Procés de treball

Introducció Procés de Treball CA

Els passos d'aquest procés permeten identificar les innovacions provades i amb major potencial de rèplica. L'objectiu és adaptar-les al context d'implantació i facilitar-ho.

També permeten involucrar als actors claus que, sumat a la visita dels innovadors, creen les condicions per arribar als acords i compromisos necessaris perquè la implantació es dugui a terme amb èxit.

Es tracta d'un procés flexible, adaptable a les característiques específiques de cada repte social i a les solucions innovadores seleccionades.

Definim el repte

El primer pas és identificar la pregunta i els conceptes clau que guiaran la recerca.  

És important que la formulació del repte sorgeixi de la demanda, és a dir del client, amb el nostre suport i assessorament. 

En determinats casos, pot ser necessari organitzar un taller per involucrar als actors clau des del principi.

Investiguem a escala mundial

Identifiquem solucions innovadores que responen amb èxit al repte, tant a Espanya com a la resta del món, a través de dos vies: llancem una convocatòria mundial i busquem proactivament a les principals xarxes mundials d’innovadors.

Seleccionem les millors innovacions

Un jurat composat per experts selecciona les 2 o 3 innovacions amb major potencial per ser implantades amb èxit i facilitar aquets procés.

Els principals criteris de selecció són: que siguin solucions provades amb evidència d’impacte, que tinguin un model de sostenibilitat econòmica i que hagin estat replicades o estiguin preparades per ser implantades en nous contexts.

Adaptem el model i establim connexions

Aprofundim en el model de sostenibilitat econòmica de cada innovació seleccionada i avaluem  les necessitats per posar-la en marxa. 

Fem una primera adaptació del seu model al context d’implantació i definim un mapa d’actors clau perquè la implantació sigui viable.

Organitzem una visita dels inovadors i una agenda de reunions

Comptar amb la participació del innovador en l’adaptació i implantació del seu model és essencial. Per això, organitzem una agenda de reunions dels innovadors amb les contraparts adequades per facilitar la implantació: administracions públiques, inversors i socis locals potencials, emprenedors, universitats, etc.

Acompanyem la implantació local

Fem un seguiment dels acords aconseguits a les primeres reunions.

Facilitem la implantació a través de l'assessoria en la planificació, la cerca de socis i aliances estratègiques, l’accés a connexions clau i  catalitzem els primers contractes comercials.

Innovacions implantades

La implantació de les solucions innovadores seleccionades aporta una resposta més eficaç i eficient als reptes socials.

L'acompanyament en la implantació ens permet plantejar un model de rèplica a escala que faciliti l'expansió de la innovació social.