InSitu (Idéeclic)

Aplicació GPS i guia multimèdia i multidispositiu personalitzada per a diferents iniciatives turístiques que pot ser utilitzada per les empreses per promoure's. Ofereix diverses formes per crear oportunitats per a la generació d'ingressos per a la indústria del turisme.

Canadà
Indicadors d'èxit
  • Tecnologia desenvolupada per al zoològic de de Cleveland i aplicada en diferents espais naturals protegits a Canadà.
  • Idéeclic és soci de més de 80 museus, universitats, biblioteques, arxius, fundacions, organitzacions culturals i comunitats.
  • Han creat més de 150 projectes en benefici dels seus clients, molts dels quals han guanyat premis d'excel·lència.

Emprenedor

Idéeclic
Alain Massé, fundador i president d'Idéeclic, i Krysti Martin, desenvolupadora.

Enllaços relacionats