KAPS - Kolocation à Projets Solidaires

País: 
França
Promotors: 
AFEV

Conjuga compromís social amb necessites d’habitatge. Ofereix allotjament a estudiants universitaris amb un preu per sota del mercat, amb el compromís de portar a terme treballs solidaris per a la comunitat local.

Indicadors d'èxit
  • 8.000 joves solidaris en els barris populars de diferents ciutats de França.
  • El projecte genera una dinàmica que reforça la barreja social als territoris, contribuint a la millora del clima dels barris.
  • Des de 1991, l'associació ha crescut fins a 7.000 voluntaris, 700 voluntaris en servei cívic i 600 col·legials solidaris que intervenen en més de 40 ciutats de França (i també a Barcelona) i 300 barris.
Última actualización 2020