La Ruche qui dit Oui!

Sistema d'intercanvi directe entre consumidors i productors de proximitat que genera un apoderament de la seva relació. Aconsegueix un preu més just per a ambdues parts i genera un espai de trobada i intercanvi entre els participants, anomenat Colmena. Ha eliminat les barreres al consum ecològic i de km 0.

França
Indicadors d'èxit
  • Des dels seus inicis ha tingut un creixement exponencial, convertint-se en un moviment europeu present a França, Espanya, Bèlgica, Itàlia, Alemanya i Regne Unit, amb:
  • 600.000 consumidors;
  • 4.000 productors;
  • 800 Colmenes.

 

Emprenedor

Guilhem Chéron i Marc-David Choukroun
Guilhem Chéron és emprenedor social de la xarxa Ashoka (2013). Marc Raulin seleccionat per presentar ¡La Colmena que dice Sí! a This Works Summit d'Ashoka (2016).

La iniciativa, implantada en Espanya sota el nom ¡La Colmena que dice Sí!, va obrir en el 2014 les dues primeres Colmenes.

Un equip de 5 persones recolza la creació de noves Colmenes i la seva consolidació. La xarxa està present a Andalusia, Catalunya, León, Madrid i València, mentre treballa en noves obertures a País Basc:

  • 24 Colmenes en funcionament i altres 14 en construcció;
  • més de 150 productors;
  • més de 900.000 consumidors.

A nivell de compra, en un any les comandes s'han multiplicat per 5.