La Ruche qui dit Oui!

País: 
França
Promotors: 
Guilhem Chéron i Marc-David Choukroun
Reconeixements: 
Guilhem Chéron és emprenedor social de la xarxa Ashoka (2013). Marc Raulin seleccionat per presentar ¡La Colmena que dice Sí! a This Works Summit d'Ashoka (2016).

Sistema d'intercanvi directe entre consumidors i productors de proximitat que genera un apoderament de la seva relació. Aconsegueix un preu més just per a ambdues parts i genera un espai de trobada i intercanvi entre els participants, anomenat Colmena. Ha eliminat les barreres al consum ecològic i de km 0.

Indicadors d'èxit
  • Des dels seus inicis ha tingut un creixement exponencial, convertint-se en un moviment europeu present a França, Espanya, Bèlgica, Itàlia, Alemanya i Regne Unit, amb:
  • 600.000 consumidors;
  • 4.000 productors;
  • 800 Colmenes.

 

Progrés de la implantació

La iniciativa, implantada en Espanya sota el nom ¡La Colmena que dice Sí!, va obrir en el 2014 les dues primeres Colmenes.

Un equip de 5 persones recolza la creació de noves Colmenes i la seva consolidació. La xarxa està present a Andalusia, Catalunya, León, Madrid i València, mentre treballa en noves obertures a País Basc:

  • 24 Colmenes en funcionament i altres 14 en construcció;
  • més de 150 productors;
  • més de 900.000 consumidors.

A nivell de compra, en un any les comandes s'han multiplicat per 5.

Última actualización 2020