Primer l'habitatge

Model que planteja una forma radicalment diferent d'afrontar el fenomen sense llar. Es basa en facilitar habitatges individuals accessibles i amb caràcter permanent com a primer pas per començar a treballar amb les persones sense llar i que es trobin en pitjor situació.

Espanya
Indicadors d'èxit
  • A l’abril del 2016, 91 persones es trobaven sota el model Housing First, ja fos en un habitatge d'ús individual o compartit.

Emprenedor

Fundació Arrels