Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya a través del seu Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa el treball entorn a reptes socials relacionats amb les seves àrees de responsabilitat, en particular el medi ambient. El seu objectiu és garantir la sostenibilitat del creixement econòmic de la regió i la qualitat de vida dels ciutadans, donant suport a les empreses perquè guanyen en competitivitat respectant l’entorn natural.