Grup de Treball Pesca Marítima Recreativa

Xarxa d'àmbit estatal que reuneix el sector de la Pesca Marítima Recreativa d'Espanya al voltant de l'objectiu de reforçar la sostenibilitat socioecològica d'aquesta activitat, impulsant una xarxa de transferència de coneixement i col·laboració entre institucions científiques, organitzacions del sector, empreses i administracions públiques. Consorci liderat per la Universitat de Santiago de Compostel·la. 

Projectes associats