Metropolis

Xarxa global de les principals ciutats i àrees metropolitanes que serveix de plataforma perquè les metròpolis es connectin, comparteixin experiències i es mobilitzin en una àmplia gamma de problemes locals i globals, a més de ser el punt focal de l'experiència mundial en la governança metropolitana.

Projectes associats