Regional Activity Center for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC)

El Centre d'Activitat Regional per al Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC per les seves sigles en anglès) és un centre de l'ONU per a la cooperació internacional amb els països del Mediterrani en matèria de desenvolupament i innovació amb base en models de consum i producció sostenibles. El centre desenvolupa les seves activitats en el marc del Pla d'Acció per al Mediterrani (PAM), pertanyent al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).