Bould

Programa de formació per obtenir una certificació professional en tècniques de construcció i rehabilitació d'edificis seguint principis d'eficiència energètica, basat en la participació dels principals actors involucrats: estudiants, professionals i empreses constructores.

Estats Units
Indicadors d'èxit

Un Hack-a-thon típic permet formar al voltant de 50 participants, el 85% dels quals creuen que la credencial que obtenen els hi dóna un avantatge competitiu al mercat laboral.

A desembre del 2013:

  • 455 professionals graduats, amb la intenció d'arribar a 1.600 en el 2015. 
  • 45 projectes verds recolzats: cadascun dels seus "laboratoris d'aprenentatge" no solament és un edifici que incorpora les mesures verdes que formin part del programa, a més es converteixen en un habitatge assequible per a una família de baixos ingressos. Per al 2015 preveuen haver donat suport a 250 projectes comunitaris. 

Emprenedor

Brett Dioguardi i Shane Gring
Bould ha rebut nombrosos reconeixements, d'entre ells i en el 2012: Unreasonable Institute Fellowship, Hitachi Foundation Yoshiyama Young Entrepreneurship Award and Fellowship i Huffington Post Millennial Impact Challenge Awardee. Ha sight destacat en Forbes, The Huffington Post i nom brat un dels “9 Breakthroughs that made the World Better” per Economist.