Cluster Hiring Initiative

Alternativa a les pràctiques i les normes de contractació per departament. A través d'aquesta iniciativa es creen àrees interdisciplinàries de coneixement que tanquen bretxes entre departaments acadèmics, fomentant la recerca, l'educació i les activitats d'extensió col·laboratives.

Estats Units
Indicadors d'èxit
  • El professorat contractat agrupat a través d'aquesta iniciativa va obtenir un èxit relatiu o significativament major en accedir a fons federals de recerca i va guanyar més patents en àrees STEM.
  • Creació de nous programes interdisciplinaris a nivell de pregrau i postgrau.
  • Augment de la taxa de retenció en professors contractats per àrees.

Emprenedor

Universitat de Wisconsin-Madison