Ashoka

Organització global, independent i sense ànim de lucre que recolza el treball innovador de més 3.000 emprenedors socials en més de 80 països, creant la major xarxa internacional d'emprenedors socials innovadors i construint una societat de ciutadans que siguin agents del canvi social. Ashoka España recolza a més de 20 innovadors socials i la implantació local d'emprenedors de la seva xarxa internacional.